Samen Beslissen

 

De School voor Samen Beslissen is een netwerkorganisatie van (zelfstandige) professionals op het gebied van Samen Beslissen. Wij willen aanjager zijn en ervoor zorgen dat Samen Beslissen landelijk in zorgorganisaties en door professionals in de zorg vanzelfsprekend is en wordt toegepast.

 

We geloven en ervaren steeds weer dat Samen Beslissen bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven van patiënten en meer voldoening in het werk van zorgprofessionals.

 

Met elkaar en onze samenwerkingspartners hebben we een jarenlange en zorg brede ervaring met de ontwikkeling enuitvoering van met de ontwikkeling en uitvoering van (landelijke en lokale) implementatieprogramma’s, leertrajecten, wetenschappelijk onderzoek, keuzetools, e-learnings en onderwijsmaterialen voor diverse disciplines in de zorg. Daaruit is een bewezen effectieve werkwijze ontstaan die we inmiddels landelijk inzetten in verschillende varianten. 

 

Bij Samen Beslissen zoeken zorgverlener en patiënt samen naar de best passende zorg of behandeling. Ieder heeft inbreng in het besluitvormings-proces vanuit zijn of haar perspectief. Wat het beste is hangt af van de medische mogelijkheden en van de wensen en situatie van de patiënt. Samen Beslissen is een proces, dat is samen te vatten in 4 stappen, waarin zorgvuldig wordt uitgewisseld wat de voor- en nadelen zijn van opties voor preventie, diagnostiek, behandeling of nazorg en wat dit betekent voor het leven van de patiënt.

 

De school voor Samen Beslissen naar initiatief van Haske van Veenendaal door hem, Maaike Schuurman en Ella Visserman  opgericht vanuit een gezamenlijke passie: bijdragen aan het creëren van een optimale samenwerking tussen patiënt en zorgverlener bij beslissingen over zorg, om te komen tot de best passende behandeling of zorg voor elke unieke patiënt.

 

Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat Samen Beslissen landelijk door alle zorgverleners en zorginstanties op een steeds hoger niveau wordt toegepast en op een duurzame manier geïmplementeerd wordt. Daarom werken we nauw samen met partners die ons aanvullen en versterken.

Recente projecten

Meedenken in de opzet van de trainingen en implementatieaanpak voor de Santeon ziekenhuizen binnen het landelijk programma Uitkomstgerichte zorg. Ook werkten we mee aan keuze-ondersteunende tools waarbij het perspectief van patiënten een belangrijk uitgangspunt is.

Ontwikkeling en uitvoering van een trainingsprogramma voor alle medewerkers om Samen Beslissen kennis meer toe te passen. Onderdelen waren tevens een train-de-trainer traject om ambassadeurs op te leiden die zelf trainingen geven en een workshop voor het management.

Scoren van opnames van consulten van artsen met hun patiënten over behandelmogelijkheden bij schildklierkanker. Aan de hand van de Option5 wordt voor onderzoek gemeten in hoeverre Samen Beslissen wordt toegepast tijdens de gesprekken.